Františkovy Lázně

Řešení pronájmu Teplárny a podmíněné změny technologie vytápění (1.čtvrtletí 2016)

Aktuální a velmi horký problém ………………… ALTERNATIVA neakceptuje předchozím vedením města nastavené zdeformované vztahy kolem provozu Teplárny, jejího pronájmu a vytvořené následné podmínky pro rozhodnutí o změně média vytápění. Původní smlouvu i následný proces obcházející koncesní řízení pokládáme za nepřijatelné a odmítáme podřízení tomuto uměle vytvořenému tlaku. S koaličním partnerem vedeme v tomto velmi nepříjemná jednání, protože odmítáme připravované řešení, které alibizuje předcházející procesy a vrhá město do velmi nevýhodné polohy. Bere mu zásadní možnost ovlivnit a řídit cenovou politiku  tepelného hospodaření ve městě.

Řešení dluhů fotbalového oddílu bylo zklamáním (babí léto 2015)

Město rozhodně nemělo přebírat pochybné dluhy za fotbalovým oddílem. Diskutované částky dluhu s nejasným doložením zastupitelstvo nejenže akceptovalo a zaplatilo za ně 8 mil.Kč, resp. vykoupilo za ně fotbalová areál, čímž fotbalový oddíl vyplatilo. Byl to příběh předchozího vedení, který však k našemu zklamání koaliční partner podpořil i za cenu porušení koaliční smlouvy. K porušení dohody došlo tím, že byl tento sporný bod do jednání zastupitelstva předložen bez nalezení vzájemné shody. Proto bylo jasné, že jej koaliční partner bude schvalovat s mlátilíkovsklou opozicí. Hlasování lídra ALTERNATIVY, F.Šnajdaufa (až na poslední chvíli se k hlasování připojil) bylo pouhou snahou nepotvrdit před veřejností krizi v koalici. Závažnost situace demonstroval kolega L.Fiala, který v dané věci opustil sál a nehlasoval vůbec.

 1. Ing. František Šnajdauf, živnostník
 2. Mgr. Lukáš Fiala, právník
 3. Zdeněk jánský, vedoucí sportovního zařízení
 4. Aleš Pilař, podnikatel
 5. Mgr. Růžena Ulrychová, učitelka
 6. Ing. Miroslav Nezdara, projektant
 7. Monika Chládková, pokladní ČD
 8. Ivo Hermanovský, strojvedoucí
 9. Jan Loučanský, osvč
 10. Alena Křivková, ekonom
 11. Bc. Sonja Sudimacová, soc.ochrana dětí
Volební program pro Františkovy Lázně 2014 – 18

Účelné a hospodárné nakládání s majetkem obce.

Transparentní veřejné zakázky a výběrová řízení.

Náprava nezákonných a nehospodárných kroků obce v minulosti.

Otevřený a aktivní přístup obce a jejích úředníků vůči občanům.

Obnova a zvýšení politické kultury, morálky a slušnosti v orgánech obce.

… úplné znění

František Šnajdauf, předseda ALTERNATIVY

po listopadových událostech 1989 byl vždy aktivním podporovatelem a hlavně účastníkem systémových změn od socialismu k občanské společnosti.
Do komunálních voleb ve Františkových Lázních přivádí vždy velmi kvalitní sestavu slušných, charakterních a morálně pevných lidí, což je v místním kontextu počin dokonce hodně statečný! Proto je lídrem nejen ve Františkových lázních, ale také stranickým předsedou.

skup 2013

…. respekt a podpora krajských osobností (zprava: F.Šnajdauf, J.Kotek, M.Plevný, T.Kábrt, J.Černý

V zastupitelstvu města jsou naši lidé

kteří zde jsou řadu let zapojeni pravidelně. Pokud se v posledních několika letech daří mlátilíkovské skupině zintrikovat prostředí v zastupitelstvu a usurpovat moc, bývají ALTERNATIVCI v opozici. Jak taková opozice může vypadat, názorně ilustruje vložené video (vpravo). Že je to doslova peklem dnes už veřejnost naštěstí ví a to nejen ve Františkových Lázních, ale i v širokém okolí. Dnešní aktivní sestava našich osobností je v zastupitelstvu reprezentována nejen Františkem Šnajdaufem, ale také erudovaným právníkem Lukášem Fialou. Ve výborech a komisích a také v podporujícím zázemí jsou zapojeny další osobnosti:

František Šnajdauf - volební spot

... opoziční peklo v mlátilíkovské koalici

... mlátilíkovské buranství je ostudné ...

Top