Karlovy Vary

 1. Ing. Jiří Kotek, 57 let, OSVČ, manažer, aktivista
 2. Miloslav Zítka, 51 let,Dopravní specialista
 3. JUDr. Renata Kozáková, 52, Ředitelka kanceláře ředitele Hasičského záchranného sboru KK
 4. Ing. Jiří Veselý, 55 let, Systémový analytik
 5. Zdeňka Mottlová, 60, Ekonom, reprezentanka ČSSR ocenění: „Nejlepší basketbalistka v kraji ve 21.století“
 6. Mgr. Josef Papánek, 62, pedagog, SZTŠ, následně speciální pedagog Věznice Ostrov
 7. Eva Jungmanová Dipl.Mgmt, 35, OSVČ – lektorka, choreografka, učitelka tance, návrhářka, www.etikart.cz
 8. Ing. Zdenek Klingora, 53 let, OSVČ – Živnostník, cestovní agentura
 9. Ing. Vojtěch Plachý, 51 let, projektant
 10. Mgr. Jana Matoušková, 54 let, Středoškolská učitelka – Gymnázium Ostrov

… kompletní kandidátka

Co vidíme špatného na komunální politice … a jaká řešení Vám nabízíme?

 1. Tunelování městského majetku a jeho devastace
 2. Alternativa proti hazardu
 3. Přebujelé korupční prostředí
 4. Činnost úřadů nebývá přívětivá k lidem
 5. Veřejná správa postrádá rozměr služby pro občana a v jeho zájmu – rozdělení města na obvody
 6. Bezpečnější prostředí
 7. Zabránění devastace kulturních a architektonických hodnot Karlových Varů
 8. Kultura a sport
 9. Lázeňství a cestovní ruch se ztrácí v nelichotivém obrazu města
 10. Zanedbané a nebezpečné komunikace a chodníky
 11. Neosobní až pasivní podpora seniorům a sociálně i zdravotně potřebným
 12. Čistotu a trvale udržitelný rozvoj životního prostředí
 13. Zanedbaná a upadající městská hromadná doprava
 14. Školství trpící chudobou a zanedbaností těžko děti povznese
 15. Šedivá nabídka komerční kultury hubí kulturního ducha města
 16. Vrávorající prosperitu města a nezodpovědné hospodaření s majetkem

… úplné znění programu

Za největší problém posledních volebních období pokládáme korupci a upevnění klientelistických sítí s tím spojených, protože to velmi výrazně vykrádá veřejný majetek i rozpočet. Trvale a velmi otevřeně tomu oponujeme na mnoha fórech. O karlovarském korupčním fenoménu se všeobecně ví a dokonce i celoplošná média se tomu občas věnují … jak vidno z ilustrativního videa o aktuálních příkladech zametání korupčních kauz – Golfu a j.

.. těsně po volbách - uspěli jsme, ale málo - co dál!?

Jiří Kotek je neformálním karlovarským lídrem, který je nejvíce spojován s protikorupčními opozičními i aktivistickými akcemi. Tyto aktivity mu přinášejí zkratkovité negativní přídomky, kterými se ho snaží představitelé a souputníci moci znevěrohodnit a diskvalifikovat. Nicméně jeho práce a poměrně stabilní podpora řady osobností ukazuje, jak výjimečný a úspěšný je ALTERNATIVNÍ projekt na politické scéně. Tento projekt se sice prezentuje primárně jako protikorupční, který se snaží eliminovat klientelistické a korupční vazby, ale zároveň je nepřehlédnutelně systematický a konstruktivní.

Lidé spolupracující s ALTERNATIVOU jsou platnými oponenty a účastníky v systému zastupitelské demokracie, v komisích i výborech. Přínosy na poli otevírání samosprávy a veřejné správy, boj o transparentnost procesů a vytváření svobodného informačního prostředí přinášejí průkazné a viditelné výsledky. Takováto opoziční politika dokonce umožňuje městu zachránit desítky a stovky milionů korun, před zmíněnými korupčními a klientelistickými strukturami.

... instruktážní protikorupční spot

... karusel pomíjivosti lídrů komunismu

... boj s hazardem je úporný

OPOZIČNÍ ÚČET ... jak je drahá mafie?

Top