Kraj

  1. Jirí Kotek, Ing., 55 let, manažer, zastupitel, Karlovy Vary
  2. Miroslav Balatka, Ing., 42, zememeric, Sokolov
  3. Miroslav Plevný, Doc., Dr., 47, dekan EF ZCU, radní, Cheb
  4. František Šnajdauf, Ing., 58, živnostník, Františkovy Lázne
  5. Richard Houška, Ing., 49, obchodní reditel, Jenišov
  6. Robert Pisár, Bc., 39, reditel NNO, Šabina
  7. Miloš Bárta, Mgr., 50, stredoškolský profesor
  8. Tomáš Kábrt, Dis., 47, redaktor, Libavské Údolí
  9. Miroslav Hofrajtr, Ing., 56, manažer, Cheb
  10. Nadežda Martáková, 45, obchodní manažerka, K.Vary

…kompletní kandiátka

1. Ing. Jiří Kotek, 58 let, manažer OSVČ, zastupitel města a kraje; Karlovy Vary
2. RNDr., Ph.D. Gabriela Licková, 49, OSVČ, majitelka firmy, konzultantka; Cheb
3. Ing. Jiří Veselý, 57, Systémový analytik; Karlovy Vary
4. Miloslav Zítka, 53, živnostník OSVČ, dopravní odborník, člen komise MM; Karlovy Vary
5. Soňa Riedlová Puškašová, 43, úřednice, zastupitelka obce, Stanovice
6. Ing. František Šnajdauf, 62, živnostník OSVČ, místostarosta, kavárník; Františkovy Lázně
7. Ing. Zdeněk Klingora, 56, živnostník OSVČ, cestovní agentura, ve výboru CR; Karlovy Vary
8. Lenka Sidorjaková, 48, ekonomické poradenství, ex-starostka obce; Krásno
9. Mgr. Josef Papánek, 65, pedagog a vychovatel; Karlovy Vary
10. Daniel Javůrek, 55, ředitel a jednatel Technický a dopravní servis M.Lázně; Tři Sekery
11. Mgr. Jana Šperlová, 36, manažerka Nemos Sokolov, jednatelka DR Svatošské skály žena regionu 2014; Karlovy Vary
12. Marie Lokingová, 44, OSVČ, Psí útulek Horní Hraničná, žena regionu 2015, Cheb
… celá kandidátka

 

… opravdu „Proti korupci“ jako program !?

Ano, vidíme totiž, že korupce a klientelismus prorostl naší společností. Stal se z ní všudypřítomný fenomén dnešní doby. Prorůstá od politiky, do úřadů, policie i státního zastupitelství a justice. Přirozeně to dnes prolíná už také do podnikatelského prostředí. Jen slepí to nevidí a potrefení to zastírají. Veřejné rozpočty jsou tak vysávány o 30 – 50 %. Proto se pak nedostává prostředků na ostatní  oblasti financované z veřejných rozpočtů (školství, zdravotnictví, kultura, sport, sociální oblast…)

Proto nadřazujeme toto téma standardním problémům běžného volebního programu (níže).

… úplná verze programu

 

PŘEDVOLEBNÍ HARAŠENÍ 2016 …

Ty nejznámější a největší strany začaly s předvolební mediální rétorikou už koncem minulého léta. ČSSD, ODS, KSČ i ANO vyhlašovaly svou účast a oznamovaly své lídry. Až s jarem k nim přibyly HHROM a široká „národně-frontovská kandidátka TOP a STAN a KOA a KDU, nově do klání vstupuje spíše nečitelný VOK. SANEP (volební průzkumy/odhady) vydává pravidelné plody své práce, které většina orientující se veřejnosti pokládá více za manipulativní. V minulých letech například v těchto průzkumech nebyla nikdy poptávána ALTERNATIVA, letos poprvé ano. Od srpna 2015 do dubna 2016 uváděly průzkumy DENÍK/SANEP stabilně ALTERNATIVU  s 10,3 – 10,6 %, následné dva průzkumy (do června 2016 uváděly 7,6 %, zato poslední výstup, který by zveřejněn, ALTERNATIVU již zcela pominul:

2016-07-KK-vol.pruzkum

 

Finále "Proti KSČM ve vedení kraje" - odvolání Sloupa

korupční dotační systém ROP ... a nic

Top