O nás

T.G.Masaryk (1850 – 1937): „Bez zájmu občanů o stát, republika se stává de facto státem aristokratickým, byrokratickým, státem menšiny.“
Platón (428 – 328 př.n.l.): „Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z nás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.“   

O NÁS – KDO JSME?   ALTERNATIVNÍ VIZITKA …

ALTERNATIVA je uskupení osob zajímajících se o VEŘEJNÉ tedy POLICKÉ dění, zejména regionální, ale snažíme se také přispět k vytvoření obdobné platformy na politické scéně i jinde v ČR. Prvotním motivem naší aktivity byla nespokojenost s vládnutím starých struktur. Vadily nám projevy zneužívání moci, protekcionalismu, korupce a prosazování osobních zájmů před společnými. Stále prosazujeme v politice totéž – slušnost, otevřenost, proevropské myšlení a objektivní systémové rozhodování, bránící rozvoji korupčního prostředí.   

Měli jsme a ještě stále máme společnou vůli prosazovat transparentní a otevřenou politiku, bez osobní korupční provázanosti. Vadí nám staré praktiky nových struktur v zastupitelstvu města i na magistrátu města, obcí i kraje.

Jsme proevropského smýšlení, s liberálním vnímáním politického spektra. Ctíme principy liberální parlamentní demokracie a otevřené občanské společnosti. Prvky konservativismu v sobě nezapřeme. Snažíme se více spojovat než tříštit, ale zásadní principy ctíme a neodkláníme se od nich. Snažíme se spojit osobnosti nezávislé, aktivisty nebo angažující se osoby z malých neparlamentních stran, které nacházíme spíše v opozičních pozicích, proti stávajícím pseudokoaličním korupčním strukturám ODS, ČSSD, KSČM a dalších, nahodile vytvářených nestandardních a nečitelných účelových uskupení, jakými se ukázaly TOP09, VV, ANO 2011, PRO něco, Karlovaráci aj. Proto jsou naše kandidátky spojením výrazných nezávislých osobností, občanských iniciativ a případně také členů neparlamentních politických stran. 

Jaké jsou naše priority?

Nabízíme našim voličům alternativu vůči stávajícím politickým stranám a osobám, ovládajícím některá města a Karlovarský kraj. Usilujeme o navrácení morálního rozměru do politiky. Prosazujeme politickou i kulturní propojenost v Evropském prostoru. Vyznáváme rovnováhu svobody a odpovědnosti jedince, rovnost práv a šancí každého bez ohledu na rasu víru či národnost. Hájíme principy svobodného trhu konkurence a rovných podmínek pro každého. Jsme si vědomi zodpovědnosti vůči budoucnosti, respektujeme povinnost chránit prostředí pro život budoucích generací – prosazujeme tedy princip udržitelného rozvoje.

S kým spolupracujeme?

Spolupracujeme se stranami blízkými našemu pojetí, proto prioritou je pro nás vytvoření liberální a pravicové alternativy, pro níž hledáme partnery v kontextu svých programových pilířů. Spolupráci se stranami a osobnostmi demokratického levicového smýšlení pokládáme za nepravděpodobnou a s levicí komunistickou za zcela vyloučenou.

Proč my?

Naším pilířem jsou morální a charakterové vlastnosti kandidátů. Ve středu naší kandidátky jsou výrazné osobnosti s vysokým morálním a společenským kreditem, které se identifikují s aktivitou osobností ALTERNATIVY. Nekandidují však pro své zvolení, ale dávají tím voličům morální garanci za chování zvolených kandidátů do zastupitelstva a tyto kandidáty si zavazují, že tuto vzájemnou vazbu neporuší.

 

.. těsně po volbách - uspěli jsme, ale málo - co dál!?
.. těsně po volbách - uspěli jsme, ale málo - co dál!?
volby 2013 zprava: F.Šnajdauf, J.Kotek, M.Plevný, T.Kábrt a J.Černý
v zastitelstvu kraje 2008-2012: M.Plevný, B.Havel, J.Kotek a S.Kubín
kandidáti pro Kraj 2012
morální garance - primáři J.Souček a S.Kubín s profesorem R.Šimonovským
morální garance - primáři J.Souček a S.Kubín s profesorem R.Šimonovským

Máme srozumitelné a jasné představy.
Máme kvalitní osobnosti.
Máme zkušenosti.
Máme chuť zastavit devastaci a úpadek politického prostředí.

Top