O straně

ALTERNATIVA je politickou stranou volebního typu, s … 

  • s nejodvážnější a nejjasnější protikorupční politikou v zemi
  • s vlastní vývojovou historií s liberálně konzervativními ideologickými kořeny
  • s propracovanými vlastními volebními programy
  • s nejoriginálnější a nejsvižnější volební kampaní
  • s jiným úhlem pohledu
  • s nejkvalitnějšími kandidáty na svých kandidátkách
  • s podporou místních vážených osobností – tzv. má své morální garanty
  • s nejčitelnějším a nejvýraznějším charakterem principů slušné politiky s rostoucím významem

ALTERNATIVA je řádně registrovanou politickou stranou, podle zákona č.424/1991 Sb. O sdružování občanů v politických stranách a hnutích. Stanovy strany jsou registrovány pod č.j. MV-27031-4/VS-2008, ze dne 2.dubna 2008, strana má nastavenu svoji organizační strukturu. Strana se svojí činností profiluje k liberální podobě moderní strany Evropského volebního stylu.

Nejodvážnější a nejjasnější protikorupční politiku v zemi.

Členové a příznivci jsou v opozici proti mocenským koaličním praktikám a současnému politickému a společenskému marasmu, majetkové i morální korupci. Nepřijímá nabídky krátkodobých profitů podílu na moci ani jiné v podstatě korupční nabídky spoluúčasti. Principálně ji odmítali vždy, po celou dobu svých aktivit. Nejjasněji se však prezentovali protikorupčními aktivitami s nástupem do zastupitelstva města Karlovy Vary v říjnu 2006. Postavili se proti způsobu zrodu, zadávání a výstavby „multifunkční haly“ v Karlových Varech a posvítili na zákulisí tohoto korupčního procesu, při kterém světu odhalili legendární „losovačku“. Následovalo rozkrývání celé řady konkrétních majetkových kauz, ve kterých město ztratilo 3 miliardy ze svého majetku. Další mediální bombou se stala rozkrytí prodejů nemovitostí za zlomkové ceny či odhalení pozemkové machinace vedoucí stavebního úřadu, paní Doubové. ALTERNATIVA svojí opoziční činností velmi významně ovlivnila vývoj samosprávy města i regionu pro další roky.

Rozkrytí LOSOVAČKY, nejvýraznější vizitka protikorupční práce (foto vpravo)

Historie ALTERNATIVA

navázala na veřejné aktivity několika karlovarských občanů, kteří se zapojovali do veřejného dění zejména na Karlovarsku již kolem roku 1989. Jsou to lidé, kteří se aktivně zajímali a účastnili se života ve své komunitě a to od dob táhlého soumraku komunismu (individuální nonkonformní postoj ke komunistickému režimu, Ideová jednota svědomí, signatáři Několika vět), jeho pádu (OF) a následně dále (KVH, ODA, US, ED) až doposud (ALTERNATIVA  a nezávislé osobnosti). … foto vpravo

 

Liberálně konzervativní ideologické kořeny

se prolínají v činnosti a ve vystupování členů a příznivců ALTERNATIVY a pro jejich zřetelné vnímání je možné je znázornit touto grafikou:

ideove pilire

ALTERNATIVA má propracované vlastní volební programy,

ve kterých naleznete vedle nejaktuálnějších společenských problémů (bezpečnost, zdravotnictví, školství, …) několik zcela ojedinělých témat (změnu financování obcí a měst, zamezení šířícího vlivu heren a kasin, přímou volbu a jiné zajímavé počiny).

ALTERNATIVA má svoji volební kampaň, která se svým ojedinělým vizuálním stylem zcela revolučně odklonila od zajetého pojetí „vyretušovaných kravaťáků“ a „uhlazených slibů“. ALTERNATIVA totiž nabízí něco jiného než stávající mocenské nečitelné koalice (mnohdy účelově definované pojmem „napříč politickým spektrem“).

ALTERNATIVA nabízí jiný úhel pohledu

na společné věci a jejich veřejnou správu.  Ten je obsažen nejen ve veřejných aktivitách a činnostech členů a příznivců, ale pro zdůraznění takového počínání je symbolizován do jejího vizuálního obrazu – výřezového pohledu očí. V prezentačních materiálech a ve volebních kampaních jsou to především zdůrazněné detaily autentických pohledů očí kandidátů. Je to výraz osobní identifikace kandidáta s problémy a také s občanskou veřejností. Tyto pohledy působí oběma směry, iritují i přitahují.

Má nejkvalitnější kandidátky. Jsou na nich lidé známí z veřejného života, svých občanských povolání a aktivit. Jsou to osobnosti s bohatými zkušenostmi, za kterými je vidět vizitka jejich práce, morálky a charakteru! Veřejnost osobnosti ALTERNATIVY zná a proto ví, co od nich může v zastupitelstvu očekávat. Samotné kandidátky jsou vždy sestaveny ve vyvážených proporcích jak územních, tak personálních a programových.

Podpora vážených osobností tzv. má své morální garanty.

Vedle několika adeptů na veřejnou práci v zastupitelstvu z popředí kandidátky se níže na kandidátce objevují renomované osobnosti, které poskytují jakousi morální garanci pro ALTERNATIVU. V tomto ohledu odkazujeme na blok výjimečných osobností, lékařů, pedagogů a jiných aktivistů a aktivních osobností, jejichž společenská prestiž je dána zejména jejich profesionální a morální lidskou erudicí. Jejich bezprostřední účast na marasmu dění v konfrontaci se zastupitelskými mocenskými koaličními praktikami by patrně byla zmarem jejich životních poslání, proto vyjadřují svojí bezprostřední podporu ALTERNATIVĚ svým postavením na kandidátce. Tím se hlásí k tomu, že budou zapojeni v konzultačním týmu osobností ALTERNATIVY a budou účastníky na práci zvolených zastupitelů v oblastech, kterým rozumí. Avšak jejich hlavním posláním na kandidátce je poskytnout voličské veřejnosti morální záruku a pojistku činnosti ALTERNATIVY v zastupitelstvu! Tímto sdělením jednoznačně odmítáme narážky na „podvod na voličích“ v případě preferenčního přepočtu, ale jednoznačně deklarujeme jejich týmovou podporu a spolupráci s výše nasazenými osobnostmi. Nekandidují z touhy prosadit se do výkonných funkcí, to by byli na čele kandidátky, ale pro pomoc osobnostem nasazeným, kterým sami dostatečně věří, aby je osobně podpořili i svým jménem na kandidátce.

obrázek: zprava J.Kotek s profesorem R.Šimonovským
a primáři MUDr. S.Kubínem a MUDr. J.Součkem:
primáři Souček a Kubín s profesorem Šimonovským

Svůj charakter ALTERNATIVA

získávala činností svých osobností. Ty bývaly občansky nonkonformní, nebyly ochoty akceptovat komunistickou ideologii a proto se zákonitě objevily v popředí dění listopadu 1989 mezi osobnostmi OF (Občanského fóra). V prvních svobodných volbách byly zvoleny do Karlovarského zastupitelstva v uskupení KVH (Karlovarské volební hnutí). Aby prolomily rigidní mediální stereotypy, vydávaly dokonce na Karlovarsku týdeník HLUK. V dalším období 90. let a počátku nového milénia pak byly tyto osobnosti sdružené na vlastních kandidátkách ODA a Prosperity – voleny byly do zastupitelstev nejen na Karlovarsku v Karlových Varech, ale také v Nové Roli, Nejdku, Jáchymově, Ostrově, Toužimi a ve Žluticích, na Božím Daru, ale také ve Františkových Lázních, Aši, Chebu, Mariánských Lázních, Chodově a v Horním Slavkově. V nové svobodné době – po roce 1989, tyto osobnosti názorově prolnuly s kořeny liberálních vizí formulovaných a prezentovaných pod názvem „Cesta ke svobodné společnosti“. Tyto these byly východiskem  volebních programů ODA, které byly v 90.letech některé karlovarských osobností také členy (od r.1992). V době zániku ODA (2007)  se některé angažovaly v integračním projektu ED (Evropských demokratů), většina jich však průběžně zůstávala nezávislými. Společně pak v roce 2008 podpořily vznik volebního projektu a založení strany ALTERNATIVA.

ALTERNATIVA není zahleděna pouze do svého

regionálního hnízda, ale velmi významně svým působením směřuje ke spojení osobností roztroušených v jiných regionech České republiky, které se potýkají se současným politickým a společenským marasmem, korupcí morálních i majetkových hodnot. Proto intenzivně komunikuje v Čechách i na Moravě také s dalšími subjekty, které mají obdobná východiska a pohnutky.

"Losovačka" její rozkrytí je naší nejznámější protikorupční vizitkou

výběr miliardové zakázky pro Syner+Baustav+Metrostav

... 1989 OF

OF - 1989

... 1990 z OF sami KVH

@KVH

... 1992 - 2007 ODA

ODA - 1994

... 2004 ODA pro Horníka do Senátu

Dobová předvolební - 2014

... 2008 ATERNATIVA do kraje

pro kraj 2008

... 2010 s P.Havlíkem / občané.cz

Tým+

... 2012 do kraje

@

... 2013 Šnajdauf a Kotek

F.Šnajdauf a J.Kotek

... 2014 podpora KDU-ČSL

@skup

... 2016 do kraje KV

TZ 2
Top