Program

Základem volebních programů ALTERNATIVY jsou tyto ideové pilíře. Vzešly z občanského vnímání posledních let doby československého socialismu a komunismu a formulovány byly na potřebách a rozvoji polistopadové občanské společnosti. Protože jsou to zásadní oblasti našeho vnímání svobody a demokracie, máme je proto zakotvené ve stanovách:

ideove pilire

Krajské volby 2016-2020 – volební program pro Karlovarský kraj

… opravdu „Proti korupci“ jako program !?

Ano, vidíme totiž, že korupce a klientelismus prorostl naší společností. Stal se z ní všudypřítomný fenomén dnešní doby. Prorůstá od politiky, do úřadů, policie i státního zastupitelství a justice. Přirozeně to dnes prolíná už také do podnikatelského prostředí. Jen slepí to nevidí a potrefení to zastírají. Veřejné rozpočty jsou tak vysávány o 30 – 50 %. Proto se pak nedostává prostředků na ostatní  oblasti financované z veřejných rozpočtů (školství, zdravotnictví, kultura, sport, sociální oblast…)

Proto nadřazujeme toto téma standardním problémům běžného volebního programu (níže).

… úplná verze programu

Komunální volby 2014-2018 – volební programy

… pro Karlovy Vary 2014 – 18

Co vidíme špatného na komunální politice … a jaká řešení Vám nabízíme?

 1. Tunelování městského majetku a jeho devastace
 2. Alternativa proti hazardu
 3. Přebujelé korupční prostředí
 4. Činnost úřadů nebývá přívětivá k lidem
 5. Veřejná správa postrádá rozměr služby pro občana a v jeho zájmu – rozdělení města na obvody
 6. Bezpečnější prostředí
 7. Zabránění devastace kulturních a architektonických hodnot Karlových Varů

… úplná verze programu

… pro Cheb 2014 – 18

……… DOPLNIT TEXT ! 

… úplná verze programu

… pro Františkovy Lázně 2014 – 18

Účelné a hospodárné nakládání s majetkem obce.

Transparentní veřejné zakázky a výběrová řízení.

Náprava nezákonných a nehospodárných kroků obce v minulosti.

Otevřený a aktivní přístup obce a jejích úředníků vůči občanům.

Obnova a zvýšení politické kultury, morálky a slušnosti v orgánech obce.

… úplné znění

Krajské volby 2012-2016 – volební program pro Karlovarský kraj

Korupce jako program !?

Korupce je všudypřítomný jev dnešní politiky i byznysu. Kdekdo o ní mluví jako o všednodenní součásti naší doby. Novodobé společenské celebrity vnucují svým přístupem a názory do vědomí veřejnosti, že je to normální a přirozené. V apatii a pocitu marnosti veřejnost tento jev samovolně přijímá jako součást života. Přesto s tím ALTERNATIVA dlouhodobě nesouhlasí a aktivně korupci odmítá.

… úplná verze programu

Komunální volby 2010-2014 – volební programy

… pro Karlovy Vary 2010 – 14

 Co vidíme špatného na komunální politice … a jaká řešení Vám nabízíme ? 

 1. Tunelování městského majetku a jeho devastace  
 2. Přebujelé korupční prostředí   
 3. Činnost úřadů nebývá přívětivá k lidem
 4. Veřejná správa postrádá rozměr služby pro občana a v jeho zájmu
 5. Bezpečnější prostředí  
 6. Zabránění devastace kulturních a architektonických hodnot Karlových Varů
 7. Lázeňství a cestovní ruch se ztrácí v nelichotivém obrazu města
 8. Nedomyšlené investiční projekty se míjejí s občanskými potřebami a zájmy
 9. Zanedbané a nebezpečné komunikace a chodníky 
 10. Neosobní až pasivní podpora seniorům a sociálně i zdravotně potřebným 
 11. Čistotu a trvale udržitelný rozvoj životního prostředí 
 12. Zanedbaná a upadající městská hromadná doprava   
 13. Školství trpící chudobou a zanedbaností těžko děti povznese
 14. Šedivá nabídka komerční kultury hubí kulturního ducha města  
 15. Vrávorající prosperitu města a nezodpovědné hospodaření s majetkem 

…. úplná verze programu

… pro Františkovy Lázně

Krajské volby 2008-2012 – volební program pro Karlovarský kraj 

 1. Školství – základ prosperity a kultury společnosti
 2. Zdravotnictví – nikoliv tunel nemocnic, ale stabilizaci systému a fungující sociální služby 
 3. Bezpečnost  
 4. Veřejná správa jako služba 
 5. Podpora malému a střednímu podnikání  
 6. Lázeňství a cestovní ruch – základní předpoklad rozvoje kraje
 7. Trvale udržitelný rozvoj – ekologicky šetrné zemědělství
 8. Kvalitní dopravní infrastruktura pro rozvoj kraje 
 9. Život v kraji

… úplná verze programu

Top